video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,487

دانلود:

1,084

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تلفیق، راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی

صفحات

 صفحه شروع 149 | صفحه پایان 165

چکیده

 براساس نتایج این پژوهش, مشخص شد که برنامه درسی آموزش عالی کشور به سبب مغفول بودن سیاست قومی و چند فرهنگی در ایران, الگو و راهکاری در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی ندارد. از طرفی, به کار بستن نتایج پژوهش ها درباره الگوی پیشنهادی چند فرهنگی و سیاست قومی مناسب ایران نیز در هاله ای از ابهام و عدم قطعیت, گزارش شده است. این موضوعات, ضمن محروم کردن برنامه های درسی از صفاتی مثل چالاکی, تنوع و تکثر, موانعی را نیز در برابر بین المللی کردن برنامه درسی آموزش عالی ایران ایجاد کرده است. در روبه روشدن با این مساله, متخصصان این حوزه از دانش, با چالش هایی مواجه شده اند و سیاست گذاران آموزش عالی نیز چاره ای جز ورود به این بحث ندارند.برای رهایی از این وضعیت, سکون و پاسخگویی به این نیاز معرفتی و اجتماعی و پرهیز از یک سونگری به مفهوم چند فرهنگی, رویکرد میان رشته ای و تلفیق, به عنوان راهبرد مناسب, معرفی و اَشکال برنامه ریزی تلفیقی چند رشته ای متقاطع و برنامه ریزی چندرشته ای متکثر, برای طراحی رشته برنامه درسی چندفرهنگی پیشنهاد شده است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

عراقیه، علیرضا، فتحی واجارگاه، کوروش، فروغی ابری، احمدعلی، و فاضلی، نعمت اله. (1388). تلفیق, راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 2(1 (پیاپی 5))، 149-165. SID. https://sid.ir/paper/152475/fa

Vancouver: کپی

عراقیه علیرضا، فتحی واجارگاه کوروش، فروغی ابری احمدعلی، فاضلی نعمت اله. تلفیق, راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی. مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی[Internet]. 1388؛2(1 (پیاپی 5)):149-165. Available from: https://sid.ir/paper/152475/fa

IEEE: کپی

علیرضا عراقیه، کوروش فتحی واجارگاه، احمدعلی فروغی ابری، و نعمت اله فاضلی، “تلفیق, راهبردی مناسب برای تدوین برنامه درسی چندفرهنگی،” مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، vol. 2، no. 1 (پیاپی 5)، pp. 149–165، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/152475/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی