مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,857

دانلود:

525

استناد:

26

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

شکل گیری هویتی و الگوهای محلی، ملی و جهانی (مطالعه مورد لرستان)

نویسندگان

فکوهی ناصر

صفحات

 صفحه شروع 127 | صفحه پایان 161

چکیده

 در شرایط کنونی جهان, دولت های ملی عمده ترین الگوهای رسمی سازمان یافتگی سیاسی در سطح کلان هستند که هر گونه رابطه حقوقی, سیاسی, اقتصادی و فرهنگی میان مردمان و فرهنگ های گوناگون به ناچار باید به واسطه آن ها انجام بگیرد. با این وصف, تعریف فرهنگ در سطح ملی, یا ارایه هویت و تعلق ملی به مثابه تنها هویت یا حتی به مثابه مهم ترین هویتی که بتواند سایر هویت ها و تعلق های فرهنگی را کنار گذاشته و خود را تحمیل نماید, چندان با واقعیت نطبیق ندارد. هویت ملی, از یک سو, در درون با هویت های محلی و قومی روبه رو است و از سوی دیگر, در برون با هویت جهانی.هدف از پژوهش حاضر, تحلیل پویای برخورد این سطوح هویتی برای به دست آوردن تصویری نسبتا روشن از موقعیت کنونی و از این طریق, رسیدن به خط مشی های اساسی برای گره گشایی از مشکلات ناشی از ناهماهنگی و ناسازگاری میان سطوح مزبور است.برای نیل به این هدف, مولفه های متعددی که عمدتا در چارچوب مفهوم سبک زندگی قرار می گیرند, نظیر تغذیه, خانواده, علایق زیباشناختی, تعلق های سیاسی و غیره, محور اصلی مطالعه قرار گرفته اند. جامعه مورد مطالعه را دانش آموزان سال آخر دبیرستان و دانشجویان بومی دو شهر بزرگ استان لرستان یعنی خرم آباد و بروجرد تشکیل می دهند, که به دلایل متعددی قابلیت تعمیم زیادی را در سطح ایران و جهان دارا می باشد. این جامعه بر اساس دو مورد مقطع تحصیلی مزبور و بر اساس تفکیک جنسی در دو سطح پنداشت ها و رفتارهای فرهنگی مورد مطالعه قرار گرفته است.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

فکوهی، ناصر. (1381). شکل‌ گیری هویتی و الگوهای محلی, ملی و جهانی (مطالعه مورد لرستان). مجله جامعه شناسی ایران، 4(4)، 127-161. SID. https://sid.ir/paper/67407/fa

Vancouver: کپی

فکوهی ناصر. شکل‌ گیری هویتی و الگوهای محلی, ملی و جهانی (مطالعه مورد لرستان). مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(4):127-161. Available from: https://sid.ir/paper/67407/fa

IEEE: کپی

ناصر فکوهی، “شکل‌ گیری هویتی و الگوهای محلی, ملی و جهانی (مطالعه مورد لرستان)،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 4، pp. 127–161، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67407/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی