مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: ادب پژوهی
سال:1391 | دوره:6 | شماره:19
صفحه شروع:105 | صفحه پایان:120

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

140

دانلود:

141

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 120

چکیده

 این پژوهش به بررسی تاثیر عاملی ناگفته در مرگ اسفندیار می پردازد که تاکنون به آن توجه نشده است. بر این اساس, به این سوال پاسخ داده می شود که تقدیر چگونه با پشتوانه ایزدمهر در تعیین سرنوشت اسفندیار ایفای نقش می کند. یکی از خویشکاری های ایزدمهر نگاه بانی از پیمان هاست و او کسانی را که به عهدهای خود وفا نمی کنند, به سختی مجازات می کند. گشتاسب نیز که پیوسته بر سر اعطای تاج و تخت به اسفندیار, با او پیمان های بی اساس می بندد, شایسته این پادافره است که طبق متن مهریشت, ایزدمهر فرزند برومند و جوانش را از وی بستاند. به همین دلیل است که میان رستم و اسفندیار نبردی درمی گیرد و رستم به ناگزیر تقدیر, دست به خون اسفندیار می آلاید.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.