مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پژوهشهای زراعی ایران | سال:1395 | دوره:14 | شماره:1 | صفحه شروع:133 | صفحه پایان:143

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

217

دانلود:

36

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تاثیر سیلیس بر بهبود تحمل به تنش شوری کلرید سدیم در یونجه یک ساله (.Medicago scutellata L)

صفحات

 صفحه شروع 133 | صفحه پایان 143

چکیده

 لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID