برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

فهرست مقالات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا و برنامه ريزي, بهار 1395, دوره 20, شماره 55
 15 مقاله