نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه حفاظت منابع آب و خاك
 42 دوره 
عنوان نشریه:  حفاظت منابع آب و خاك
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  آب و خاک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات
مدیرمسئول:  دکتر مهدی سرائی تبریزی
سردبیر:  دكتر حسين بابازاده
:تارگاه  http://wsrcj.srbiau.ac.ir
رایانامه:  iauwsrcj@srbiau.ac.ir
تلفن:  44868559 (021)
نمابر:  44868559 (021)
صندوق پستی:  14515-775
نشانی:  تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری، میدان دانشگاه، بلوار شهدای حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ساختمان ابن سینا، بلوک c، طبقه سوم غربی، دفتر نشریه حفاظت منابع آب و خاک، کدپستی: 1477893855
کد ISSN:  2251-7480
نوع نشریه:  فصلنامه