نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

روابط علي عملکرد تحصيلي قبلي و انجام تکاليف خانه با عملکرد تحصيلي بعدي با ميانجي گري خود کارآمدي براي يادگيري و مسووليت پذيري در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي شهر اهواز

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
هدف پژوهش حاضر، آزمايش برازندگي مدل پيشنهادي معادلات ساختاري روابط مستقيم و غير مستقيم، عملکرد تحصيلي قبلي و انجام تکاليف خانه با عملکرد تحصيلي بعدي با ميانجي گري خودکارآمدي براي يادگيري و مسووليت پذيري ادراک شده براي يادگيري در دانش آموزان دختر و پسر دبيرستان هاي شهر اهواز است. اين پژوهش در دو مرحله؛ مطالعه مقدماتي و اصلي انجام شد. هدف مطالعه مقدماتي، بررسي ويژگي هاي روان سنجي (پايايي و روايي) پرسشنامه ها بود. در اين مرحله از تحقيق 130 دانش آموز دختر و پسر دبيرستاني از بين نواحي چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز براي تکميل پرسشنامه ها به صورت تصادفي چند مرحله اي، انتخاب شدند. در مرحله اول، پايايي و روايي ابزارها مورد بررسي قرار گرفت و در مرحله دوم تحقيق نيز 400 دانش آموز (200 دختر و 200 پسر) دبيرستاني شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي به منظور آزمون فرضيه ها و برازش مدل پيشنهادي، انتخاب شدند. بر اساس نتايج پژوهش، مدل پيشنهادي معادلات ساختاري روابط علي متغيرهاي مذکور، از برازش قابل قبولي برخوردار بود. با وجود اين، براي اين که مدل مذکور به طور مناسبي با داده ها برازش يابد، اصلاح مدل و حذف مسيرهاي غير معني دار، ضروري به نظر مي رسيد. اکثر شاخص هاي برازندگي از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده ها حکايت داشت. در مدل پيشنهادي پژوهش، بين مسيرهاي مستقيم عملکرد تحصيلي قبلي و بعدي، عملکرد تحصيلي قبلي و خودکارآمدي براي يادگيري، عملکرد تحصيلي قبلي و انجام تکاليف خانه، انجام تکاليف خانه و خودکارآمدي براي يادگيري، انجام تکاليف خانه و عملکرد تحصيلي بعدي، خودکارآمدي براي يادگيري و عملکرد تحصيلي بعدي، رابطه معني دار مشاهده شد ولي مسيرهاي مربوط به مسووليت پذيري، معني دار نبودند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ظهیری، ع.، و شهنی ییلاق، م.، و حقیقی، ج. (1390). روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسوولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار), 18(1), 1-24. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194633Vancouver : کپی

ظهیری عبدالعباس، شهنی ییلاق منیجه، حقیقی جمال. روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسوولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار). 1390 [cited 2022August19];18(1):1-24. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194633IEEE : کپی

ظهیری، ع.، شهنی ییلاق، م.، حقیقی، ج.، 1390. روابط علی عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خود کارآمدی برای یادگیری و مسوولیت پذیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز. پژوهش های آموزش و یادگیری (دانشور رفتار), [online] 18(1), pp.1-24. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=194633. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 329 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی