مشخصات همایش

همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی

همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

نوع

: فنی و مهندسی

برگزار کننده

:

حامی

: انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران، هم انديشان انرژي كيميا

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

:

پست الکترونیک

:

محل برگزاری:

ایران/تهران/تهران

نمایه

: انجمن علمي مهندسي حرارتي و برودتي ايران، هم انديشان انرژي كيميا

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

9,036

دانلود یکساله

9,036