مشخصات همایش

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی

آرشیو

سال

دوره

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اطلاعات

گروه تخصصی

: علوم انسانی

نوع

: علوم انسانی

برگزار کننده

:

حامی

: موسسه مديران ايده پردازان پايتخت ويرا

تماس

تلفن

:

نمابر

:

تارگاه

: www.3ibsconf.com/fa

پست الکترونیک

: info@3ibsconf.com

محل برگزاری:

استانبول/ترکیه/استانبول

نمایه

: موسسه مديران ايده پردازان پايتخت ويرا

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

12,137

دانلود یکساله

12,137