مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: حقوق و سیاست | سال:1387 | دوره:10 | شماره:24 | صفحه شروع:57 | صفحه پایان:98

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

293

دانلود:

79

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درآمدی به شبیه سازی انسان: از آمیزه های اخلاقی تا آموزه های حقوق کیفری

نویسنده

ساعد محمدجعفر

صفحات

 صفحه شروع 57 | صفحه پایان 98

چکیده

شبیه سازی پدیده ای است نوظهور که تولدش, روزنه ای آکنده از بیم و امید در جهان آدمیت و عرصه تولید مثل به ارمغان آورده است. این رویداد علمی که با آرمان پیدایی و پدیداری روشی نوین برای درمان اعضا و جوارح بیمار آدمی در علم ژنتیک و به ویژه درمان نازایی, وارد دنیای پزشکی توالدی گردید, در ابعاد گونه گون فلسفی - اخلاقی, علمی, دینی, حقوقی و ... منجر به طرح مسایلی شده است که جامعه بشری در گستره ملی و بین المللی را ناگزیر به اتخاذ پاسخی متناسب با آن واداشته است.در این نوشتار, با نگاهی اجمالی به مفهوم شناسی, شیوه ها و تنوع گونه های این پدیده, آموزه های فلسفی - اخلاقی و حقوقی - کیفری مورد تدفیق قرار می گیرد و به این نتیجه منتهی می گردد که جرم انگاری شبیه سازی بازآفرینی و تجویز شبیه سازی پژوهشی در وضعیت امروزی ضروری می نماید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID