مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: صفه | سال:1388 | دوره:19 | شماره:49 | صفحه شروع:69 | صفحه پایان:80

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

687

دانلود:

358

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی شیوه های طراحی سیستم های فتوولتائیک یکپارچه با ساختمان

نویسنده

وفایی راحیل

صفحات

 صفحه شروع 69 | صفحه پایان 80

چکیده

 در کشور ایران به سبب مشکلات منابع انرژی فسیلی (محدودیت و آلودگی های زیست محیطی), محدودیت های برق رسانی, لزوم استفاده از انرژی های تجدیدپذیر, و وجود منبع عظیم انرژی خورشیدی در سرتاسر ایران و ضرورت حداکثر بهره برداری از این انرژی, امروزه یکی از بهترین راه ها به کارگیری سیستم های فتوولتائیک به صورت «ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک» است. نمونه های بسیاری از این رویکرد را در کشورهای مختلف می توان دید که رشدی چشمگیر داشته و همچنان رو به پیشرفت است.معماران و طراحانی که در پی طراحی ساختمان های بی آی پی وی هستند, باید طریقه ترکیب فتوولتائیک ها با بنا و مسایلی را که در طراحی باید به آنها توجه شود و به طور کلی شیوه های طراحی بی آی پی وی را بدانند؛ اینکه فرایند طراحی بی آی پی وی را چگونه آغاز کنند, در طی این فرایند چگونه عمل کنند, و به پرسش هایی که در این زمینه پیش می آید چگونه پاسخ درست و مناسب دهند.در این مقاله, شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت وشیب فتوولتائیک ها, سایه اندازی ها, هماهنگی با سیستم های غیر فعال خورشیدی, تهویه سیستم, ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تاثیراتی که بر یکدیگر می گذارند, تاثیر فرم پلان و شیب دیوار نمای ساختمان بر نیروی سیستم فتوولتائیک, تعیین نوع و توان سیستم, هماهنگی میان معمار و دیگر مهندسان دست اندر کار ساختمان و به طور کلی مسایلی که در طول فرایند طراحی ساختمان یکپارچه با فتوولتائیک مطرح می شود, بررسی و در هر زمینه پیشنهادها و راهکارهایی عرضه شده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID