مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,128

دانلود:

398

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی همدید انرژی باد در منطقه سیستان (ایستگاه زابل)

نویسندگان

گندمکار امیر

صفحات

 صفحه شروع 161 | صفحه پایان 180

چکیده

 چگونگی توزیع فشار در تراز دریا و ارتفاع خطوط هم  فشار (ارتفاع ژئوپتانسیل) در لایه های مختلف جو, بر بسیاری از پدیده های اقلیمی و هواشناختی سطح زمین اثر دارد. یکی از پدیده های اقلیمی با اهمیت باد است که اثرات قابل توجهی بر دیگر پدیده های اقلیمی دارد و همچنین عامل مهمی در زندگی انسان است و فرصت هایی را در اختیار انسان قرار می  دهد و همچنین محدودیت هایی را برای زندگی بشر ایجاد می کند.در این پژوهش ابتدا وضعیت آماری میانگین روزانه وزش باد در ایستگاه زابل مورد بررسی قرار گرفت و رژیم سالانه باد در این ایستگاه مشخص شد. پس از آن الگوهای توزیع متوسط فشار روزانه در تراز دریا و همچنین الگوهای هوا در لایه های 850, 700, 500, 300 و 250 هکتوپاسکال در آسیا و اروپا ترسیم و شناسایی شد و سپس ارتباط بین رژیم باد در زابل با توزیع فشار در تراز دریا و الگوهای هوا در لایه های مختلف جو مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بین رژیم باد در ایستگاه زابل و توزیع فشار در سطح زمین و الگوهای هوا در لایه های 850, 700 و 500 هکتوپاسکال ارتباط وجود دارد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

  استناددهی

  APA: کپی

  گندمکار، امیر. (1388). بررسی همدید انرژی باد در منطقه سیستان (ایستگاه زابل). فضای جغرافیایی، 9(27)، 161-180. SID. https://sid.ir/paper/91392/fa

  Vancouver: کپی

  گندمکار امیر. بررسی همدید انرژی باد در منطقه سیستان (ایستگاه زابل). فضای جغرافیایی[Internet]. 1388؛9(27):161-180. Available from: https://sid.ir/paper/91392/fa

  IEEE: کپی

  امیر گندمکار، “بررسی همدید انرژی باد در منطقه سیستان (ایستگاه زابل)،” فضای جغرافیایی، vol. 9، no. 27، pp. 161–180، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/91392/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی