مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

381

دانلود:

144

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

یادگیری الکترونیکی یا یادگیری سنتی؟!

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

یادگیری الکترونیکی به عنوان یکی از نسل های نوظهور آموزش از راه دور, به سرعت در اکثر نظام های آموزشی, رشد و گسترش یافته است, اما علیرغم این رشد سریع, هنوز هم برخی موضوعات و ابهامات پیرامون آن وجود دارد...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID