مقاله مقاله همایش

مشخصات مقاله

همایش: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی | سال:1395 | دوره برگزاری:5

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

97

دانلود:

32

استناد:

اطلاعات مقاله همایش

عنوان

بررسی رابطه هوش هیجانی بر آوای سازمانی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

هوش هیجانی عامل مهمی است که تاثیر به سزایی در نحوه عملکرد و رفتار کارکنان میگذارد. هوش هیجانی به افراد اجازه می دهد تحت شرایط سخت بهتر فکر کنند و زمانی که باید سکوت و یا تشریک مساعی یا آوای سازمانی داشته باشند را بهتر تشخیص می دهند و به سادگی ذهن خود را آماده ساخته و با این ترتیب راه را برای ارائه ایده های خلاق باز می کنند...

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID