مقاله

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

360

دانلود:

69

استناد:

اطلاعات

عنوان

تحلیل تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیل

نویسندگان

وثیق یوسف | وفاییان محمد

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

  منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب اردبیل و جنوب شرق شهر نیر واقع است این منطقه در برگیرنده توالی سنگهای آتشفشانی ریولیتی تا تراکیتی مربوط به فعالیتهای آتشفشانی میوسن میانی و فوقانی و سنگهای رسوبی تخریبی الیگومیوسن و پلیوسن و همچنین رسوبات اپی کلاستیک پلیوسن زیرین می باشد سنگهای آتشفشانی موجود در منطقه بصورت زنجیره گنبدی شکل بوده و استقرار آنها دارای نظم خاصی می باشد بگونه ای که گنبدهای میانی از نوع ریولیتی و ریوداسیتی و گنبدهای حواشی از نوع داسیتی و تراکیتی  می باشد حذف رسوبات الیگومیوسن در اغلب نقاط منطقه و چین خوردگی شدید آنها در نقاط باقیمانده در ارتباط با وقوع انفجار قابل توجه و تشکیل کالدرای انفجاری در منطقه است که طی آن رسوبات پیروکلاستیک فراوانی در شمال شرق منطقه پراکنده شده اند سپس گدازه های فراوان اسیدی در میوسن میانی و فوقانی به سطح زمین راه یافته و زنجیره ای از گنبدها را در سطح زمین تشکیل داده اند سنگهای آتشفشانی این گنبدها دارای بافت پورفیری می باشند. بخشی از این گدازه ها در ضمن آبگیری به پرلیت تبدیل شده اند و در حوضه رسوبی تشکیل شده در گود افتادگی بین گنبدها، رسوبات اپی کلاستیک در پلیوسن زیرین ته نشست نموده اند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وثیق، یوسف، و وفاییان، محمد. (1384). تحلیل تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیل. سمپوزیوم علوم زمین. SID. https://sid.ir/paper/804923/fa

  Vancouver: کپی

  وثیق یوسف، وفاییان محمد. تحلیل تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیل. 1384. Available from: https://sid.ir/paper/804923/fa

  IEEE: کپی

  یوسف وثیق، و محمد وفاییان، “تحلیل تکتونوماگمایی سنگهای آتشفشانی جنوب غرب اردبیل،” presented at the سمپوزیوم علوم زمین. 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/804923/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری