مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: دانشگاه هنر شیراز | سال:1399 | تاریخ پایان: پاییز 1399

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

371

دانلود:

76

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

استفاده از نشانگرهای گرافیکی جهت مشخص کردن عناصر نحوی و تاکیدی و تاثیر آن بر اضطراب در خواندن به زبان خارجی و روان خوانی متون تخصصی

شماره مسلسل

نویسنده

علی اصغر-کارگر

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

چکیده

 مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر استفاده از نشانگرهای گرافیکی بر روان خوانی و اضطراب در خواندن زبان آموزان در کلاس های انگلیسی با اهداف ویژه صورت گرفت. در این تحقیق که بصورت کمی و کیفی انجام گرفت, تعداد 25 دانشجوی رشته های مطالعات موزه و مرمت آثار باستانی در غالب دو گروه گواه و آزمایشی شرکت داشتند. به دانشجویان گروه آموزشی با استفاده از نشانگرهای گرافیکی کمک شد تا بتوانند جملات را عبارت به عبارت و با لحن نرمال بخوانند. مقایسه میزان اضطراب در خواندن زبان انگلیسی در آغاز و پایان مطالعه نشان از تاثیر مطلوب استفاده از نشانگرها بر کاهش اضطراب در خواندن داشت. همچنین, پایش میزان روان خوانی دانشجویان هر دو گروه در مقاطع مختلف ثابت کرد که می توان از نشانگرهای گرافیکی برای پیشبرد روان خوانی استفاده کرد. از طرف دیگر, نتایج کمی نشان داد که عملکرد مطلوب و واقعی تنها از طریق استفاده از نشانگرها به دست نمی آید و لازم است پیش از استفاده از آنها دانشجویان به طور کامل بر مهارت های زیربنایی شامل تلفظ, استرس و لحن کلام مسلط باشند. براین اساس در مورد روش تدریس مهارت خواندن و تهیه مطالب درسی پیشنهاداتی ارائه گردید.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID