مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد تهران | سال:1384 | تاریخ پایان: دی 1384

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

101

دانلود:

117

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

آسیب شناسی فنی زلزله بم

شماره مسلسل

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 مطالعات صورت گرفته و آیین نامه های زلزله، توصیه ها و الزاماتی در زمینه ساختن انواع ساختمان ها ارائه نموده اند که بررسی رخداد زلزله منطقه بم در یک محیط شهری به منزله آزمایشگاهی عملی به منظور مطالعه آثار توصیه های مذکور و ارزیابی کیفیت اجرایی ساختمان هایی است که به این توصیه ها عمل نموده یا ننموده اند. به عبارت دیگر استنتاج درس هایی از موارد ناشی از طراحی و اجرای نادرست یا درست ساختمان ها که آزمون زلزله بم منجر به بروز آسیب و یا سلامت در بنا گردیده است هدف عمده این تحقیق است. دامنه این بررسی و مطالعه از مقیاس کلیات به صورت معرفی و توصیفی از مشخصات زلزله، سیستم های کلی بنا، گونه های ساختمانی، عناصر و اعضای ساختمان تا جزئیات و اجرا را شامل می شود. در حقیقت اطلاعات و تحلیل های فنی این طرح به استناد تصاویر و برداشت های میدانی، علل و کیفیت آسیب پذیری انواع ساختمان ها در زلزله اخیر منطقه بم را ارائه می نماید. با ثبت و مستندسازی فنی آثار ناشی از بروز زلزله بر ساختمان ها و توصیف وضعیت و عوامل بروز این آسیب ها به عنوان مقدمه ای بر تحلیل و بررسی آسیب پذیری ابنیه در برابر زلزله، امکان کسب نتایج در مراحل و وضعیت مشابه و با اهداف مختلفی همچون تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل ها و استانداردها؛ مبحث های آموزشی، علمی و تحقیقاتی؛ همچنین پاسخگوئی به دغدغه و نیاز مردم، طراحان و مجریان ساخت و ساز در زمینه اهمیت و لزوم اتخاذ روش هایی علمی به منظور کاستن از آسیب های مادی و معنوی ناشی از زمین لرزه در مناطق مبتلا به کشورمان وجود خواهد داشت.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID