مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: پژوهشکده گیاهان دارویی | سال:1380 | تاریخ پایان: خرداد 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

109

دانلود:

8

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

مطالعه بالینی اثرات افزودنی قطره گل ساعتی (Passiflora) به کلونیدین در درمان Withdrawal Syndrome ترکیبات افیونی و مقایسه با دارونما در یک کارآزمایی دوسویه کور

شماره مسلسل

نویسنده

شاهین-آخوندزاده

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر یافتن درمان موثری برای ترک موادافیونی است. تریاک (Opium) حاوی حدود 20 آلکالوئید است و ترکیبات موثر آن عمدتا آگونیست های رسپتور m می باشند. نشئه (Euphoria) در اثر فعال شدن رسپتورهای m و احتمالا سیگما ایجاد می شود. درحالی که آگونیست های K موجب ملال (Dysphoria) می شوند. تزریق آگونیست های m به داخل تگمنتوم شکمی (Ventral tegmentum) موجب فعال شدن نورون های دوپامینرژیک می شود که به هسته آکومبنس (Nucleus accummbens) منتشر می شوند. تجویز آنتاگونیست های دوپامینرژیک از این اثر جلوگیری نمی کند. بنابراین، به نظر می رسد که مکانیسم های غیردوپامینی در آن دخیل باشد. همانطور که عنوان گردید دارو درمانی های رایج فقط (و یا به طورعمده) درمان علائم فیزیکی را مدنظر قرار می دهند و درمان علائم روانی که عمدتا دیرپا نیز می باشند، کمتر موردتوجه قرار می گیرد. ازطرف دیگر تجویز بنزودیازپین ها با خواص آرام بخشی، ضد اضطرابی، خواب آوری و ضداسپاسم به دلیل ایجاد تحمل و وابستگی در شخص معتاد با دقت خاصی صورت می گیرد. علاوه بر این، 25 تا 30 درصد از بیماران به بنزودیازپین ها پاسخ نمی دهند. در طب سنتی ایران از والرین (Valeriana) و همچنین گیاه سرخ ولیک (Crataegus) به عنوان داروی ضداضطراب استفاده می شود. در مراجع داخلی و خارجی مانند گیاهان دارویی دکتر زرگری و یا British Herbal Pharmacopoeia از این گیاه به عنوان داروی ضداضطراب و خواب آور یادشده و در چند مطالعه Preclinical این گیاه اثرات ضداضطراب خود را برروی موش نشان داده است. لذا در این تحقیق ما برای اولین بار اثرات ضد اضطرابی، آرام بخشی و خواب آوری این گیاه را در یک کارآزمایی بالینی دوسویه کور در مقایسه با دارونما در درمان Withdrawal Syndrome افراد معتاد به ترکیبات افیونی که کلونیدین دریافت می کنند، بررسی خواهیم نمود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID

  تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID