مقاله طرح

مشخصات مقاله

مجری: واحد صنعتی شریف
سال:1380 | تاریخ پایان: دی 1380

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

59

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات طرح

عنوان

طراحی و ساخت سیستم اپتیکی تلسکوپ Low Vision

شماره مسلسل

نویسنده

عاطفه-عجمی

صفحات

 صفحه شروع | صفحه پایان

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 طبق تعریف Low vision به معنی کم دید یا بینائی جزئی و یا بینائی غیر طبیعی است. به عبارت ساده تر، Low vision به حالتی اطلاق می شود که مقدار بینائی برای احتیاجات شخص کافی نیست. البته طبق این تعریف جراح عروق نیز به یک لوپ نیاز دارد. بنابراین، بر همین اساس هر فردی برای انجام برخی از کارهای خود دچار Low Vision است. طرح درمان برای افراد Low vision صرفا استفاده از قوانین اپتیکی و بزرگنمایی است. امروزه در دنیا از وسایل مختلفی تحت عنوان وسایل کمک بینائی (Low Vision aid) برای درمان این قبیل افراد استفاده می شود و کلینیک های Low vision آن ها را برای بیماران تجویز می نمایند. در این پروژه پس از شناخت نسبت به عملکرد سیستم های تلسکوپ Low vision و آشنایی با پارامترهای مهم آن، طراحی اولیه آن انجام شد. برای دستیابی به حداقل بیراهی های ممکن، میدان دید مطلوب و جمع و جور بودن سیستم شیشه هایی انتخاب گردید که نتیجه مطلوب را فراهم نماید. تست و تنظیم مجموعه اپتیکی ساخته شده بر روی نگهدارنده ها، مرحله نهائی این پروژه می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  انتشارات انتخاب
  نهمین کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
  حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید