مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,892

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری ورزشی

صفحات

 صفحه شروع 143 | صفحه پایان 168

چکیده

 مطالعه پیرامون ورزش از دهه 1960 مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. در این حوزه به مسائل متنوعی از جمله خشونت در ورزش, اقتصاد و ورزش, سیاست و ورزش و بسیاری دیگر از مسائل پرداخته می شود. در این مقاله ما به بررسی مسائل مربوط به جامعه پذیری ورزشی پرداخته ایم و بحث خود را روی عواملی متمرکز کرده ایم که سبب ورود فرد و ادامه فعالیتش در عرصه ورزش می شود. مساله تحقیق را این گونه بیان کرده ایم که: با توجه به نقشی که جامعه شناسان برای عوامل جامعه پذیری در روی آوردن افراد به ورزش قائل اند و نیز اهمیتی که خانواده در فرآیند جامعه پذیری افراد دارد, ورزش به عنوان یکی از الگوهای رفتاری چه تاثیری از عوامل جامعه پذیری, خصوصا خانواده می پذیرد. روش انجام تحقیق پیمایشی بوده و نمونه تحقیق که 400 نفر است از بین ورزشکاران باشگاه های ورزشی شهرستان اهواز انتخاب شده اند.داده های تحقیق با استفاده از روش پیمایشی جمع آوری و با استفاده از آماره های متناسب در نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که میزان ورزشی بودن خانواده, حمایت خانواده از فعالیت های ورزشی, نگرش خانواده در مورد ورزش و میزان پذیرش ورزش در میان اعضای خانواده بر جامعه پذیری ورزشی افراد تاثیر مستقیم دارد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  هاشمی، سیدضیا، و مرادی، رامین. (1389). بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری ورزشی. مجله جامعه شناسی ایران، 11(4)، 143-168. SID. https://sid.ir/paper/67510/fa

  Vancouver: کپی

  هاشمی سیدضیا، مرادی رامین. بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری ورزشی. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1389؛11(4):143-168. Available from: https://sid.ir/paper/67510/fa

  IEEE: کپی

  سیدضیا هاشمی، و رامین مرادی، “بررسی نقش خانواده در جامعه پذیری ورزشی،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 11، no. 4، pp. 143–168، 1389، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67510/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )