مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

1,536

دانلود:

431

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر

نویسندگان

ذکایی محمدسعید

صفحات

 صفحه شروع 3 | صفحه پایان 27

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

 رسیدن به بزرگسالی فرایندی پچیده و چند بعدی است که منزلت و نیز منازل قابل شناسایی در حرکت به سوی آن به لحاظ اجتماعی ساخته می شود. بر این اساس تغییرات و تفاوت های پدیدار شناسی گذار از یک گروه به گروه دیگر و از نسلی به نسل دیگر، بر تغییرات ارزشی و هنجاری یک جامعه اشاره دارد. تحقیق حاضر که بر مبنای یک پیمایش معرف در شهر تهران انجام پذیرفته است، نشان می دهد که گذار بزرگسالی به شکل وقایع ناپیوسته که ترتیب و توالی زمانی خاصی بر آن حاکم باشد صورت نمی گیرد، بلکه مفهوم سازی از آن را می بایست بیشتر معلول توانایی در تفکر مستقل، مسوولیت پذیری و آمادگی های ذهنی جوانان برای انتخاب شخصی و طراحی سبک های زندگی مطلوب خویش دانست. به همان سان، یافته های تحقیق بیانگر تغییر در بستر فرهنگی رسیدن به بزرگسالی در جهت کاسته شدن از قوه جاذبه اجتماعی در انتخاب جوانان و فردی شدن فزاینده انتظارات آن هاست.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  ذکایی، محمدسعید. (1381). گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر. مجله جامعه شناسی ایران، 4(3)، 3-27. SID. https://sid.ir/paper/67393/fa

  Vancouver: کپی

  ذکایی محمدسعید. گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر. مجله جامعه شناسی ایران[Internet]. 1381؛4(3):3-27. Available from: https://sid.ir/paper/67393/fa

  IEEE: کپی

  محمدسعید ذکایی، “گذار به بزرگسالی و جوانی رو به تغییر،” مجله جامعه شناسی ایران، vol. 4، no. 3، pp. 3–27، 1381، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/67393/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی