مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

3,217

دانلود:

941

استناد:

5

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی (با نگاه ویژه به بم)

نویسندگان

محمودی عبداله

صفحات

 صفحه شروع 53 | صفحه پایان 62

چکیده

 این مقاله به بازخوانی ایوان در معماری خانه های سنتی ایران و بررسی نقش آن به عنوان فضایی نیمه باز از نظر فرمی, مفهومی و عملکردی می پردازد. هم چنین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن را با فضاهای باز و بسته خانه بررسی می کند. در این مقاله ایوان به عنوان فضایی از معماری خانه های سنتی مطرح می شود که دارای غنای فرمی و مفهومی و عملکردی است و وجود آن در خانه در کنار فضای باز به تجربیات فضایی نابی منجر می شود. از این رهگذر ابتدا به شناخت ریشه های این فضا به لحاظ معنایی و نمادشناسی پرداخته می شود و هم چنین تاریخچه پیدایش ایوان در معماری ایران و بالاخص معماری خانه پرداخته می شود. در مرحله بعد اهمیت این فضا به عنوان فضایی نیمه باز تشریح می شود و در پایان چند مورد از ایوان های خانه های سنتی بم, بررسی و تحلیل می گردند. در نتیجه گیری مقاله با در نظر داشتن چشم انداز هویتی, مفهومی و عملکردی ایوان در ایران و به خصوص شهر بم پیشنهادها و توصیه هایی معمارانه برای طراحی خانه های بم ارائه می گردد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  محمودی، عبداله. (1384). بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی (با نگاه ویژه به بم) . هنرهای زیبا، -(22)، 53-62. SID. https://sid.ir/paper/5820/fa

  Vancouver: کپی

  محمودی عبداله. بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی (با نگاه ویژه به بم) . هنرهای زیبا[Internet]. 1384؛-(22):53-62. Available from: https://sid.ir/paper/5820/fa

  IEEE: کپی

  عبداله محمودی، “بازنگری اهمیت ایوان در خانه های سنتی (با نگاه ویژه به بم) ،” هنرهای زیبا، vol. -، no. 22، pp. 53–62، 1384، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/5820/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

 • ثبت نشده است.