مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

447

دانلود:

0

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی تعاریف، مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)

نویسندگان

درانی کمال | رشیدی زهرا

صفحات

 صفحه شروع 0 | صفحه پایان 0

کلیدواژه

ثبت نشده است

چکیده

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  درانی، کمال، و رشیدی، زهرا. (1387). بررسی تعاریف, مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی (با تاکید بر اعتماد اجتماعی). ماهنامه مهندسی فرهنگی، -(17-18)، 0-0. SID. https://sid.ir/paper/495048/fa

  Vancouver: کپی

  درانی کمال، رشیدی زهرا. بررسی تعاریف, مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی (با تاکید بر اعتماد اجتماعی). ماهنامه مهندسی فرهنگی[Internet]. 1387؛-(17-18):0-0. Available from: https://sid.ir/paper/495048/fa

  IEEE: کپی

  کمال درانی، و زهرا رشیدی، “بررسی تعاریف, مفاهیم و چگونگی ایجاد سرمایه اجتماعی (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)،” ماهنامه مهندسی فرهنگی، vol. -، no. 17-18، pp. 0–0، 1387، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/495048/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )