مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جستارهای سیاسی معاصر
سال:1390 | دوره:2 | شماره:2
صفحه شروع:39 | صفحه پایان:57

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

159

دانلود:

71

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تحلیل جنبش های بیداری اسلامی در چهارچوب تطور گفتمان اسلام گرایی

صفحات

 صفحه شروع 39 | صفحه پایان 57

چکیده

 مقابله مسلمین با عقب ماندگی حاصل از دو پدیده استعمار و استبداد در قالب توسل به سه گفتمان غرب گرایی, ملی گرایی, و اسلام گرایی چاره جویی شد, اما تجربه تاریخی نشان داد با توجه به عمق اعتقادی مسلمین و جغرافیایی فرهنگی جهان اسلام تنها دست یازیدن به گفتمان اسلام گرایی می تواند مسلمین را در این مبارزه به اهداف نهایی برساند. البته گفتمان اسلام گرایی نیز گفتمانی همگن و یک دست نبوده و بر اساس مقتضیات زمان مراحل تطور مختلف را طی کرده است. این گفتمان با تاکتیک های متفاوت, اما با استراتژی واحد, توانست نرم افزار لازم برای حرکت نهضت های اسلامی را فراهم کند و این نهضت ها توانستند تاثیرات درخور ملاحظه ای را هم در عرصه داخلی کشورها و هم در عرصه جهان اسلام و هم در عرصه بین المللی برجای گذارند. در این تحقیق, به دنبال پاسخ به این پرسش ایم که نخست گفتمان غالب مقابله مسلمین با عقب ماندگی حاصل از دو پدیده استعمار و استبداد چه سیر تطوری را تا کنون طی کرده و از این به بعد باید طی کند و دوم, این گفتمان در قالب چه رهیافت هایی تحلیل می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی