مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

882

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط نخود معمولی، زیره سبز و جو بر پایه زیره سیاه (Bunium persicum)

صفحات

 صفحه شروع 146 | صفحه پایان 155

چکیده

زیره سیاه گیاهی چندساله است که پس از دو سال رشد رویشی وارد مرحله زایشی می شود و محصول تولید می کند. هدف از این مطالعه بکارگیری سامانه کشت مخلوط با استفاده از گیاهان یکساله جهت بهره برداری بهتر از منابع موجود در دو سال رشد رویشی زیره سیاه است. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی در قالب کرت های نواری شامل مخلوط گیاهان, که زیره سیاه به عنوان گیاه پایه, بهمراه گیاهان زراعی یکساله نخود معمولی, زیره سبز و جو در کرت های اصلی و مقدار بذر زیره سیاه (5, 10, 15 و 20 کیلوگرم در هکتار) در کرت های فرعی جای گرفتند. عملکرد گیاهان یکساله در دو سال اول و زیره سیاه در دو سال دوم بطور سالانه و دوره ای بررسی شد. نتایج نشان داد که نسبت برابری مالی در مورد زیره سیاه + زیره سبز 1.30, در زیره سیاه + نخود 1.27 و برای زیره سیاه + جو 0.76 است. این معیار نشان داد که کشت مخلوط زیره سیاه با زیره سبز 30% و زیره سیاه با نخود 27% افزایش درآمد و مخلوط زیره سیاه و جو با 24% کاهش درآمد نسبت به تک کشتی زیره سیاه همراه بود. در ارتباط با مقدار مناسب تراکم بذر زیره سیاه در هکتار نتایج این بررسی نشان داد که مقدار بذر 15-10 کیلوگرم در هکتار جهت کشت مخلوط و تک کشتی مناسب می باشد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  خسروی، محمود، و رحیمیان مشهدی، حمید. (1385). مطالعه اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط نخود معمولی, زیره سبز و جو بر پایه زیره سیاه (Bunium persicum). علوم و صنایع کشاورزی، 20(1)، 146-155. SID. https://sid.ir/paper/437800/fa

  Vancouver: کپی

  خسروی محمود، رحیمیان مشهدی حمید. مطالعه اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط نخود معمولی, زیره سبز و جو بر پایه زیره سیاه (Bunium persicum). علوم و صنایع کشاورزی[Internet]. 1385؛20(1):146-155. Available from: https://sid.ir/paper/437800/fa

  IEEE: کپی

  محمود خسروی، و حمید رحیمیان مشهدی، “مطالعه اگرواکولوژیکی و اقتصادی کشت مخلوط نخود معمولی, زیره سبز و جو بر پایه زیره سیاه (Bunium persicum)،” علوم و صنایع کشاورزی، vol. 20، no. 1، pp. 146–155، 1385، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/437800/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )