مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: هویت شهر | سال:1389 | دوره:4 | شماره:7 | صفحه شروع:87 | صفحه پایان:94

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

919

دانلود:

624

استناد:

6

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصفهان

صفحات

 صفحه شروع 87 | صفحه پایان 94

چکیده

 امروزه در شهر اصفهان چند صد خانه شاخص تاریخی وجود دارد, بررسی ها نشان می دهد تاکنون با وجود نقش, تنوع و ویژگی های خاص, مطالعات کاملی درباره آنها صورت نگرفته است, اما به واسطه وجود نمونه های با ارزش از دوره های مختلف تاریخی, در معرض تخریب قرارگرفتن آنها به واسطه تغییر شیوه زندگی, تعدد مالکین, مهاجرت و به طور کلی از دست دادن جذابیت ها برای زندگی امروز, بررسی این خانه ها ضروری است. به دلیل آنکه بیشترین تعداد خانه های تاریخی موجود اصفهان, قاجاری می باشند در این مقاله به گونه شناسی خانه های دوره قاجار اصفهان پرداخته شد. روش تحقیق مورد استفاده ترکیبی بود. نتایج حاصل از مطالعه نشان دادند خانه های اصفهان با مشخصات معماری اقلیم نیمه گرم و خشک, عمدتا درونگرا ساخته شده اند و آنها را بر اساس ویژگی های فضای معماری, سازه و تزیینات می توان به سه گونه دوره اول, دوم و سوم تقسیم کرد.

استنادها

ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID