video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

621

دانلود:

310

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس

نویسندگان

وفاییان امیر

صفحات

 صفحه شروع 30 | صفحه پایان 47

چکیده

 هدف: بازیابی اطلاعات موسیقی, حوزه ای است میان رشته ای که طی ده سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. هدف از انجام این پژوهش, ارائه تصویر جامعی از وضعیت فعالیت های علمی در این حوزه است. روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کمی و شاخص های علم سنجی انجام شده است و با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیلی در نرم افزار SPSS تولیدات علمی حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی از ابتدا تا پایان سال 2014 که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده اند را بررسی کرده است. یافته ها: از ابتدا (1995) تا پایان سال 2014 تعداد 1822 مدرک در پایگاه اسکوپوس در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی نمایه شده است, اما از سال 2004 به بعد تولیدات علمی این حوزه دوران رشد خود را آغاز و در سال 2011 به دوران بالندگی رسیده است. پُرکار ترین نویسنده ایچیرو فوجیناگا و نیز پرسابقه ترین فرد مارک سندلر است. آمریکا و دانشگاه جوهانس کپلر به ترتیب فعال ترین کشور و مؤسسه پژوهشی این حوزه بوده اند. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بین تعداد نویسندگان همکار و شاخص هرش نویسندگان همبستگی در سطح یک صدم مثبت و معنادار است. تحلیل محتوای آثار تولید شده در حوزه بازیابی اطلاعات موسیقی می تواند به درک بهتر جریان های فکری و گفتمان غالب در این حوزه کمک کند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  وفاییان، امیر. (1396). مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس. پژوهش نامه علم سنجی، 3(1 (پیاپی 5) )، 30-47. SID. https://sid.ir/paper/259826/fa

  Vancouver: کپی

  وفاییان امیر. مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس. پژوهش نامه علم سنجی[Internet]. 1396؛3(1 (پیاپی 5) ):30-47. Available from: https://sid.ir/paper/259826/fa

  IEEE: کپی

  امیر وفاییان، “مطالعه وضعیت تولیدات علمی در حوزه «بازیابی اطلاعات موسیقی» در پایگاه اسکوپوس،” پژوهش نامه علم سنجی، vol. 3، no. 1 (پیاپی 5) ، pp. 30–47، 1396، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/259826/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی