مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

874

دانلود:

249

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بهینه سازی برنامه ریزی تولید در شرکت های تولید پیوسته سایز بزرگ

صفحات

 صفحه شروع 85 | صفحه پایان 94

چکیده

 استفاده بهینه از منابع بالا دستی, تولید مطابق با نیاز بازار و محدودیت های ساختاری برای تولید بهینه با ضایعات کمتر و در سریع ترین زمان مورد نیاز بازار که در نهایت منجر به سود بیشتر برای سهام داران خواهد شد از اهداف اصلی این تحقیق محسوب می شود. در این تحقیق مدلی برای افزایش بهره وری و تولید بهینه با توالی متناسب با محدودیت های مساله با استفاده از برنامه ریزی عدد صحیح و صفر و یک برمبنای علم تحقیق در عملیات ارائه گردیده است. مدل ریاضی بدست امده با داده های واقعی شرکت پلی پروپیلن جم مورد مطالعه و راستایی ازمایی قرار می گیرد و طی دوره های ماهانه با افق برنامه ریزی یکساله اجرا می گردد که نتایج مورد انتظار این تحقیق در طی زمان بررسی منجر به افزایش سود خالص, کاهش انبارش محصول, پاسخ دهی سریع تر به نیاز بازار منطبق بر سود شرکت و با در نظر گرفتن محدودیت های ساختاری کارخانه و تولید براورده می گردد.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  کارگاه های پیشنهادی