مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

88

دانلود:

25

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

ارزیابی تغییرات کیفی آبخانه دشت اردبیل با نگرشی ویژه بر تاثیر کاهش پتانسیل آب زیرزمینی بر شوری

صفحات

 صفحه شروع 27 | صفحه پایان 45

چکیده

 دشت اردبیل یک دشت میان کوهی است که در مختصات جغرافیایی تا عرض شمالی و تا طول شرقی قرار گرفته است. این دشت به وسعت 900 کیلومتر مربع با ارتفاع متوسط 1350 متر از سطح آبهای آزاد در بین ارتفاعات مرتفع و بلند اطرافش محصور شده است. قسمت اعظم محدوده مورد مطالعه به وسیله رسوبات کواترنری (قدیم و جدید) پوشیده شده است, منظور از رسوبات کواترنری رسوبات متشکل از شن, ماسه, سیلت و رس می باشد که شامل حاشیه و مرکز دشت می باشد. به طور کلی از شرق و جنوب شرقی به طرف غرب و شمال غربی مقدار آبرفتهای دانه درشت و آبدار کمتر می شود. در غرب و شمال غربی محدوده میزان آبدهی ناچیز بوده و مناسب برای حفر چاه نمی باشد. با توجه به نتایج آنالیز 35 نمونه آب چاه عمیق منطقه (هیدروژئوشیمی) در طی 14 دوره زمانی مشاهده می شود که در ناحیه شرقی یعنی در محل ورودی آبخانه کیفیت آب مناسب بوده اما در ناحیه جنوب غربی به علت مجاورت با سازندهای گچدار, وجود جریان سطحی و شستشوی اطراف و نیز چشمه های آب معدنی سولفاته کیفیت آب کاهش و نوع آب کلروره و سولفاته می شود. با توجه به تقسیم بندی شولر بیش از 90 درصد نمونه ها در وضعیت مطلوب از نظر شرب هستند و بر اساس طبقه بندی ویلکوکس بیش از 50 درصد نمونه ها جزء طبقه C1S1 (یعنی شوری و نسبت جذب سدیم کم) قرار می گیرند.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی

  استناددهی

  APA: کپی

  پوربایرامیان، س.، و اسپهبد، م. (1391). ارزیابی تغییرات کیفی آبخانه دشت اردبیل با نگرشی ویژه بر تاثیر کاهش پتانسیل آب زیرزمینی بر شوری. زمین, 7(24), 27-45. https://sid.ir/paper/192996/fa

  Vancouver: کپی

  پوربایرامیان سهیلا، اسپهبد محمدرضا. ارزیابی تغییرات کیفی آبخانه دشت اردبیل با نگرشی ویژه بر تاثیر کاهش پتانسیل آب زیرزمینی بر شوری. زمین. 1391 [cited 2023January30];7(24):27-45. Available from: https://sid.ir/paper/192996/fa

  IEEE: کپی

  پوربایرامیان، س.، اسپهبد، م.، 1391. ارزیابی تغییرات کیفی آبخانه دشت اردبیل با نگرشی ویژه بر تاثیر کاهش پتانسیل آب زیرزمینی بر شوری. زمین, [online] 7(24), pp.27-45. Available: https://sid.ir/paper/192996/fa.