مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: جغرافیای طبیعی
سال:1389 | دوره:3 | شماره:10
صفحه شروع:67 | صفحه پایان:76

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

353

دانلود:

89

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

تعیین گستره افقی باد سیستان با استفاده از تحلیل خوشه ای

نویسنده

گندمکار امیر

صفحات

 صفحه شروع 67 | صفحه پایان 76

چکیده

 شناخت انرژی باد و ویژگی های آن می تواند برنامه ریزان را در استفاده از این انرژی پاک, تجدید پذیر و رایگان یاری نماید. کشور ایران در منطقه وزش بادهای غربی واقع شده است و جهت عمومی وزش بادها در ایران هم از شمال غربی تا جنوب غربی است. اما در بعضی نواحی ایران به دلیل شرایط خاص منطقه ای و همچنین عوامل سینوپتیکی جو, جهت وزش باد متفاوت از جهت عمومی وزش بادهای ایران است و همچنین سرعت وزش باد هم از سرعت متوسط وزش بادهای غربی بیشتر است.بر اساس آمار مربوط به سرعت و سمت وزش باد در 120 ایستگاه سینوپتیک, کشور ایران به 10 پهنه بادی بزرگ تقسیم می شود که هر پهنه از نظر سمت و سرعت وزش باد در زمان های مختلف سال دارای ویژگی های خاص خود است. وسیع ترین پهنه بادی ایران پهنه بادی وزش باد سیستان است که محدوده وسیعی از استان های سیستان و بلوچستان, کرمان, خراسان جنوبی, خراسان رضوی, یزد و اصفهان را شامل می شود.

استنادها

ارجاعات

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.