مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

346

دانلود:

103

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

بررسی مساله شر در اندیشه لایب نیتس

نویسنده

فتح طاهری علی

صفحات

 صفحه شروع 105 | صفحه پایان 129

چکیده

 مشاهده کاستی ها و نقایص جهان موجود و درد و رنج ناشی از آنها و به عبارت دیگر وجود شرور در عالم, ذهن همه آدمیان را مشغول داشته است. آنان می خواهند بدانند که مبدا شرور چیست و چگونه می توان آنها را با اعتقاد به خدایی که عالم و قادر مطلق و خیر محض است و صنع او بهترین صنع ممکن است, سازگار دانست. لایب نیتس با طرح پرسش هایی که به اعتقاد هیوم, از زمان اپیکور مطرح بوده و همچنان بی جواب مانده اند می کوشد تا پاسخ های مناسبی پیدا کند. وی با پذیرش سه نوع شر, به شیوه های گوناگون به تبیین آنها می پردازد. در این مقاله پاسخ های لایب نیتس به سه دسته تقسیم می شود و هر یک مورد بررسی قرار می گیرد. اگر چه معمولا پاسخ های او را مبتنی بر سنت آگوستین دانسته اند, در اینجا نشان داده ایم که یکی از پاسخ ها, و شاید عمیق ترین آنها, مبتنی بر مبانی مابعدالطبیعه خود لایب نیتس است.

استنادها

  • ثبت نشده است.
  • ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.