مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: پیک نور- علوم انسانی | سال:1384 | دوره:3 | شماره:5 (تاریخ 2: ضمیمه) | صفحه شروع:16 | صفحه پایان:27

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

218

دانلود:

98

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

نگاهی به تکوین بیت الحکمه و مترجمان عرب از یونانی

نویسنده

انوار عبداله

صفحات

 صفحه شروع 16 | صفحه پایان 27

چکیده

 ورود اسلام به شبه جزیره عربستان و به دنبال آن گسترش این دین در میان قوم غیرعرب به ویژه ایرانیان با وقایعی همراه بود که شرح ظلم و ستم اعراب در ایران در منابع تاریخی چون تاریخ طبری, مسعودی و زین الاخبار آمده است.خلافت عباسی و تاسیس بیت الحکمه در بغداد تاثیرات خاصی را در جهان اسلام گذاشت. در این مقال به نحوه چگونگی تکوین بیت الحکمه پرداخته شده و شرح حال مختصری از مترجمانی که کتب مختلف یونانی و فارسی را به زبان عربی ترجمه کرده اند, شرح داده است.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.

 • تبلیغات

  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID
  مرکز اطلاعات علمی SID