مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

2,996

دانلود:

678

استناد:

3

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)

صفحات

 صفحه شروع 63 | صفحه پایان 81

چکیده

 حقوق رقابت یکی از ساحت های مهم و پر نفوذ حقوق عمومی اقتصادی است, بازخوانی تاریخی تحولات اقتصادی و حقوق عمومی حاکی از آن است که مبانی حقوق عمومی قواعد حقوق رقابت از تئوری های دولت و عدالت متاثر بوده است. در این میان هر یک از نظام های حقوقی و سیاسی بر مبنای پایه های فلسفی و سیاسی ویژه به موجه سازی و کاربرد این قواعد پرداخته اند, لیبرال های کلاسیک با توسل به اصل لاضرر قواعد حقوق رقابت را توجیه می نمایند. حامیان عدالت توزیعی بر مبنای سنت ها و ارزش هایی چون برابری و توزیع برابر امکانات, قواعد حقوق رقابت را تا جایی مشروع می انگارند که به حاکمیت عدالت رویه ای در بازار کمک نمایند, این مقاله در صدد است چگونگی موجه سازی حقوق رقابت را در هر یک از این گفتمان های واکاوی نماید.

استنادها

ارجاعات

استناددهی

APA: کپی

باقری، محمود، و فلاح زاده، علی محمد. (1388). مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، 39(3)، 63-81. SID. https://sid.ir/paper/124721/fa

Vancouver: کپی

باقری محمود، فلاح زاده علی محمد. مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران). مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)[Internet]. 1388؛39(3):63-81. Available from: https://sid.ir/paper/124721/fa

IEEE: کپی

محمود باقری، و علی محمد فلاح زاده، “مبانی حقوق عمومی حقوق رقابت (با نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)،” مطالعات حقوق خصوصی (حقوق)، vol. 39، no. 3، pp. 63–81، 1388، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/124721/fa

مقالات مرتبط نشریه ای

مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.
  • کارگاه های پیشنهادی