مقاله مقاله نشریه

مشخصات مقاله

نشریه: مطالعات عرفانی
سال:1387 | دوره:- | شماره:8
صفحه شروع:5 | صفحه پایان:24

video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

148

دانلود:

135

استناد:

1

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

درویش شگفت انگیززندگی و سخنان ابوعبداله مغربی

نویسنده

پورجوادی نصراله

صفحات

 صفحه شروع 5 | صفحه پایان 24

چکیده

 مولانا جلال الدین در مثنوی خود از شیخی به نام [ابو] عبداله مغربی یاد کرده و گفته است که وی صاحب بصیرت بود, و شب در بیابان احتیاج به چراغ نداشت و در تاریکی راه را می دید. این شیخ که یکی از اولیای خدا و درویشان قرن سوم بود, صفات غریب دیگری نیز داشت, از جمله اینکه گیاه خوار بود و حدود هفتاد بار به حج رفت و سخنانی می گفت که مریدانش از شنیدن آن ها سخت به هیجان می آمدند و گاه بیهوش به زمین می افتادند. یکی از مریدان وی, ابراهیم شیبان کرمانشاهی بود که بسیاری از اقوال استاد خود را جمع و نقل کرد. یکی از این اقوال, سخنی است شبیه به قول معروف فیلسوف نوافلاطونی پلوتینوس یا افلوطین.

استنادها

ارجاعات

  • ثبت نشده است.
  • مقالات مرتبط نشریه ای

    مقالات مرتبط همایشی

  • ثبت نشده است.
  • طرح های مرتبط

  • ثبت نشده است.