video

sound

نسخه انگلیسی

بازدید:

847

دانلود:

0

استناد:

اطلاعات مقاله نشریه

عنوان

دو - دیدی و چندآوایی: حافظ و افقهای فرهنگی گوته و بایرن

نویسندگان

قادری بهزاد

صفحات

 صفحه شروع 75 | صفحه پایان 104

چکیده

 در دوره رمانتیسیسم در شیوه های بازنمایی و روایت, دگرگونیهای شگرفی پیش آمد. باختین این دگرگنی در وادی هنر و ادبیات را روی آوردن به کارناوال و یکی از دلایل رو آمدن مردم باوری در هنر می داند. این گفتار, با نگاهی به گوته و بایرن و بررسی جلوه های دو - دیدی و چندآواریی شعر حافظ در اندیشه این نویسندگان, یکی از سرچشمه های کارناوال را تلاش این نویسندگان برای شناخت فرهنگ و ادب کشورهای گوناگون معرفی می کند. همچنین در این مقاله تلاش می شود, با استناد به متون گوته و بایرن و با اشاره به سفرها و در نتیجه, آشنایی آنان با افقهای تازه, چیستی و چرایی دو مفهوم کلیدی دو - دیدی و چندآوایی به عنوان دستاوردهایی برای مردمی کردن هنر و در آمیختن سبکها و انواع ادبی در آلمان و انگلیس اواخر قرن هجدم و اوائل قرن نوزدهم بررسی شود. در ادامه این گفتار به تاثیر احتمالی بایرن بر گوته در زمینه تبادل فرهنگها اشاره می شود و به همین دلیل, دو مفهوم «دو-دیدی و چندآوایی» نیز برخاسته از همین تاثیر معرفی می گردد. در بخش پایانی این گفتار به سرانجام این بینش تازه در زمینه حضور افقهای تازه در زمینه کار گوته و بایرن اشاره می شود.

استنادها

 • ثبت نشده است.
 • ارجاعات

 • ثبت نشده است.
 • استناددهی

  APA: کپی

  قادری، بهزاد. (1382). دو - دیدی و چندآوایی: حافظ و افقهای فرهنگی گوته و بایرن . مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، 36(2 (پی در پی 141))، 75-104. SID. https://sid.ir/paper/11458/fa

  Vancouver: کپی

  قادری بهزاد. دو - دیدی و چندآوایی: حافظ و افقهای فرهنگی گوته و بایرن . مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))[Internet]. 1382؛36(2 (پی در پی 141)):75-104. Available from: https://sid.ir/paper/11458/fa

  IEEE: کپی

  بهزاد قادری، “دو - دیدی و چندآوایی: حافظ و افقهای فرهنگی گوته و بایرن ،” مجله تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد (دانشکده ادبیات و علوم انسانی(مشهد))، vol. 36، no. 2 (پی در پی 141)، pp. 75–104، 1382، [Online]. Available: https://sid.ir/paper/11458/fa

  مقالات مرتبط نشریه ای

  مقالات مرتبط همایشی

 • ثبت نشده است.
 • طرح های مرتبط

 • ثبت نشده است.
 • کارگاه های پیشنهادی


  مرکز اطلاعات علمی SID
  دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
  ویراستاری
  فایل موجود نیست.
  )