مشخصات نشــریه

پژوهش های روان شناسی اجتماعی

پژوهش های روان شناسی اجتماعی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهش های روان شناسی اجتماعی

صاحب امتیاز

: انجمن روان شناسی اجتماعی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2251-8002

شاپا الکترونیک

: 27173615

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: رحیم داوری

سردبیر

: مجید صفاری نیا

مدیر اجرایی

: مجید صفاری نیا

تلفن

: 81032213 (021)

نمابر

: 81032213 (021)

تارگاه

: www.socialpsychology.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: تهران، خیابان کریمخان زند، نبش آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

46,673

دانلود یکساله

84,120