مشخصات نشــریه

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

حقوق خصوصی

صاحب امتیاز

: پردیس فارابی دانشگاه تهران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 2008-840X

شاپا الکترونیک

: 24236209

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سید محمود میرخلیلی

سردبیر

: دکتر عبدالحسین شیروی

مدیر اجرایی

: دکتر عبدالحسین شیروی

تلفن

: 36166314 (025)

نمابر

: 36166314 (025)

تارگاه

: jolt.ut.ac.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، خیابان انقلاب، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1417614411

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

42,866

دانلود یکساله

13,633