مشخصات نشــریه

طب و تزکیه

طب و تزکیه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

طب و تزکیه

صاحب امتیاز

: معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1608-2397

شاپا الکترونیک

: 2251-6239

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر باقر لاریجانی

سردبیر

: دکتر حمید اکبری

مدیر داخلی

:

تلفن

: 84452910-15 (021)

نمابر

: 88363978 (021)

تارگاه

: www.tebvatazkiye.ir

پست الکترونیک

: tebtazkiyeh@behdast.gov.ir

نشانی

: تهران، شهرک قدس، خیابان سیمای ایران، وزارت بهداشت، بلوک 30، طبقه 13

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

1,093,421

دانلود یکساله

660,173