مشخصات نشــریه

سلامت و محیط زیست

سلامت و محیط زیست

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

سلامت و محیط زیست

صاحب امتیاز

: انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

گروه تخصصی

: پزشکی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-2029

شاپا الکترونیک

: 2008-3718

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علیرضا مصداقی نیا

سردبیر

: دکتر کاظم ندافی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88988036 (021)

نمابر

: 88988287 (021)

تارگاه

: ijhe.tums.ac.ir

پست الکترونیک

: ijhe@tums.ac.ir

نشانی

: ایران، تهران، خیابان کارگر شمالی، نرسیده به بلوار کشاورز، پلاک 1547، طبقه 8

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

پزشکی

بازدید یکساله

195,806

دانلود یکساله

126,898