مشخصات نشــریه

مطالعات انقلاب اسلامی

مطالعات انقلاب اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

مطالعات انقلاب اسلامی

صاحب امتیاز

: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-5834

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: ابراهیم کلانتری

سردبیر

: منوچهر محمدی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 7734327-8 (021)

نمابر

: 7747240 (021)

تارگاه

: www.maaref.ac.ir

پست الکترونیک

: irs@maaref.ac.ir

نشانی

: قم، خیابان شهدا، روبروی بانک سپه، شماره 723

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

188,672

دانلود یکساله

86,428