مشخصات نشــریه

هیدرولیک

هیدرولیک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

هیدرولیک

صاحب امتیاز

: انجمن هیدرولیک ایران

گروه تخصصی

: فنی و مهندسی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2345-4237

شاپا الکترونیک

: 2645-8063

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر مسعود منتظری نمین

سردبیر

: دکتر محمود شفاعی بجستان

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66950483 (021)

نمابر

: 43853469 (021)

تارگاه

: jhyd.iha.ir

پست الکترونیک

: jhyd.ir@gmail.com

نشانی

: تهران، بلوار کشاورز، خیابان 16 آذر، پلاک 54، طبقه فوقانی فروشگاه انتشارات دانشگاه تهران، طبقه اول، واحد اول

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

فنی و مهندسی

بازدید یکساله

157,484

دانلود یکساله

125,131