مشخصات نشــریه

روانشناسی معاصر

روانشناسی معاصر

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

روانشناسی معاصر

صاحب امتیاز

: انجمن روانشناسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2008-1243

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر شهریار شهیدی

سردبیر

: دکتر محمدعلی بشارت

مدیر داخلی

:

تلفن

:

نمابر

: 81032200 (021)

تارگاه

: www.bjcp.ir

پست الکترونیک

: moaserpsy@gmail.com

نشانی

: تهران، کریم خان زند، ابتدای آبان شمالی، ساختمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، طبقه دوم، اتاق 209، دفتر نشریه انجمن روانشناسی ایران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

279,117

دانلود یکساله

153,984