مشخصات نشــریه

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

اقتصاد اسلامی

صاحب امتیاز

: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1735-3262

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علی اکبر رشاد

سردبیر

: عباس عرب مازار

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88734863-4 (021)

نمابر

: 88764792 (021)

تارگاه

: eghtesad.iict.ac.ir

پست الکترونیک

: eghtesad@iict.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان پژوهشگاه، پلاک 2

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

113,973

دانلود یکساله

43,028