مشخصات نشــریه

روستا و توسعه

روستا و توسعه

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

روستا و توسعه

صاحب امتیاز

: موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

گروه تخصصی

: کشاورزی و منابع طبیعی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1563-3322

شاپا الکترونیک

: 2645-6486

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر علی کیانی راد

سردبیر

: دکتر بهاءالدین نجفی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 42916000 (021)

نمابر

: 88896660 (021)

تارگاه

: rvt.agri-peri.ac.ir

پست الکترونیک

: rvt@agri-peri.ac.ir

نشانی

: تهران، خیابان کریم خان زند، انتهای خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی)، خیابان رودسر، پلاک 5، طبقه 4، کدپستی: 1598637313

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

کشاورزی و منابع طبیعی

بازدید یکساله

181,300

دانلود یکساله

84,231