مشخصات نشــریه

شباک

شباک

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

شباک

صاحب امتیاز

: امیرحسین یوسفی

گروه تخصصی

: علمی تخصصی

درجه علمی

: علمی تخصصی

ترتیب انتشار

: ماهنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2476-3667

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

:

سردبیر

:

مدیر داخلی

:

تلفن

: 33840792 (021)

نمابر

: 43857124 (021)

تارگاه

: shebakmag.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: ایران، تهران، افسریه، 15 متری چهارم، خیابان 38، پلاک 28، واحد 2

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علمی تخصصی

بازدید یکساله

164,263

دانلود یکساله

108,713