مشخصات نشــریه

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

نظریه های اجتماعی متفکران مسلمان

صاحب امتیاز

: دانشکده علوم اجتماعی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: دو فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2538-5240

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر سیدمهدی اعتمادی فرد

سردبیر

: دکتر حمید پارسانیا

مدیر داخلی

:

تلفن

: 021-61117811

نمابر

:

تارگاه

: jstmt.ut.ac.ir

پست الکترونیک

: motefakeran.mosalman@gmail.com

نشانی

: ایران، تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

9,477

دانلود یکساله

4,842