مشخصات نشــریه

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه)

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه)

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی (پیام کتابخانه)

صاحب امتیاز

: نهاد کتابخانه های عمومی کشور

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2645-5730

شاپا الکترونیک

: 2645-6117

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: علیرضا مختارپور

سردبیر

: دکتر غلامرضا فدایی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 88925794 (021)

نمابر

: 88925790 (021)

تارگاه

: publij.ir

پست الکترونیک

: journal@iranpl.ir

نشانی

: تهران، خیابان ولیعصر، بعد ازخیابان زرتشت، کوچه نوربخش، پلاک 31، طبقه دوم، اداره کل پژوهش و نوآوری نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دفتر فصلنامه

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

189,249

دانلود یکساله

139,232