مشخصات نشــریه

جامعه شناسی سیاسی ایران

جامعه شناسی سیاسی ایران

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs

جامعه شناسی سیاسی ایران

صاحب امتیاز

: انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 2676-6663

شاپا الکترونیک

: 2676-6671

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: محمدباقر خرمشاد

سردبیر

: غلامرضا خواجه سروی

مدیر داخلی

:

تلفن

: 66726072 (021)

نمابر

:

تارگاه

: jou.spsiran.ir

پست الکترونیک

: jou@spsiran.ir

نشانی

: تهران، میدان امام خمینی (ره)، سر درباغ ملی، موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

6,804

دانلود یکساله

3,586