مشخصات نشــریه

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs

پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی

صاحب امتیاز

: موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

: نامشخص

شاپا چاپی

: 1021-5107

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا منیعی

سردبیر

: دکتر مقصود فراستخواه

مدیر داخلی

:

تلفن

: 22010616-17 (021)

نمابر

: 22050338 (021)

تارگاه

: journal.irphe.ir

پست الکترونیک

: journal@irphe.ir

نشانی

: تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه گلفام ، پلاک 75، کدپستی: 1915673481

نمایه

: نامشخص

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

478,745

دانلود یکساله

291,785