مشخصات نشــریه

پژوهشهای روان شناختی

پژوهشهای روان شناختی

آرشیو

سال

دوره(شماره)

مشاهده شمارگان

مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
کنگره زخم و ترمیم بافت‎‎
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
مرکز اطلاعات علمی SID
انتشارات انتخاب
حوزه علمیه خواهران شهرستان اقلید

پژوهشهای روان شناختی

صاحب امتیاز

: دکتر رضا زمانی

گروه تخصصی

: علوم انسانی

درجه علمی

: علمی پژوهشی

ترتیب انتشار

: فصلنامه

زیرگروه

:

شاپا چاپی

: 1019-9616

شاپا الکترونیک

:

زبان اصلی

: فارسی

زبان دوم

: انگلیسی

مدیر مسئول

: دکتر رضا زمانی

سردبیر

: دکتر رضا زمانی

مدیر اجرایی

: دکتر رضا زمانی

تلفن

: 88350858 (021)

نمابر

: 88350858 (021)

تارگاه

: psychresearch.ir

پست الکترونیک

:

نشانی

: اتوبان کردستان شمال به جنوب، بعد از پل حکیم، خیابان 27 غربی، 20 متری اول، خیابان 25،پلاک 18، طبقه 2، تهران، کدپستی: 1437693553، ایران

نمایه

:

هیت تحریریه

: نام و نام خانوادگی

داوران

: نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی

: نام و نام خانوادگی

آرشیو

گروه

علوم انسانی

بازدید یکساله

413,236

دانلود یکساله

144,144